Me er godkjent sakkyndig verksemd og utfører årskontroll/sertifisering på alle typer masseforflytningsmaskinar.

Fredrik Samland

Fredrik Samland

Dagleg leiar / Mekaniker

fredrik@samlandgruppen.com(+47) 984 31 906