Samland
Maskinservice

  • Servicepunkt CNH (NH, Case IH)
  • Original deler CNH
  • Reparasjon & Service
  • EU-Kontroll traktor
  • Årskontroll
  • Air-condition service
  • Salg av oljer og deler
  • Sveising
  • Landbruk & Anlegg

Om oss

Samland Maskinservice starta opp i 2018. Me er 5 tilsette der 4 har fagbrev i landbruksmaskinmekaniker-faget, og ein har ansvar for kontor/administrasjon. Vårt mål er å vera tilgjengeleg for våre kundar, om det er seint på kveld eller helg så skal du ha moglegheit til å få hjelp.

Me er ei bedrift som tar på oss alt av reparasjonar og service på maskinar og utstyr innan landbruk og anlegg. Tar også service og reparasjonar på stasjonere motorer og generatorer, industri og maritimt. Sveisejobbar, ute i felt eller på verkstad.

I 2019 fekk me godkjent bedrifta som sakkyndig virksomhet, me kan dermed tilby årskontrollar på alle typar masseforflytningsmaskiner.

Bedriften er godkjent traktorverksted og kontrollorgan.

Me tar EU-kontroll på traktorer, både på verksted og mobile kontroller.

Me skaffer også deler og oljer til alle type maskiner.

Våre kunder er både privatkunder og bedriftskunder.

Me tar oppdrag ute i felt med våre to rigga servicebilar, eller i Ølen, Vindafjord kommune, der me har kontor, lager og verkstad.

Me nyttar cookies / informasjonskapslar på nettsida vår for å samle statistikk om korleis besøkande brukar nettsida. Les vår personvernerklæring for meir informasjon.